Tấm ốp trần tường

Xem 46 sản phẩm

Kích thước: x x mm
1.300 /Cái
Kích thước: x x mm
19.000 /M dài
Kích thước: x x mm
19.000 /M dài
Kích thước: 3x 50x 3000mm
21.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh nẹp Timberman TBM01P 20×50

Kích thước: 20x 50x 3000mm
25.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh nẹp Timberman TBM01P 30×50

Kích thước: 30x 50x 3000mm
28.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh nẹp Timberman TBM01P 45×45

Kích thước: 45x 45x 3000mm
30.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Phào trần Timberman TBM01P

Kích thước: 39x 26x 3000mm
34.000 /M dài
Kích thước: 10x 120x 3000mm
38.000 /M dài
Kích thước: 10x 120x 3000mm
38.000 /M dài
Kích thước: 3x 100x 3000mm
42.000 /M dài
Kích thước: 15.9x 115x 3000mm
57.000 /M dài
Kích thước: 9x 121.6x 3000mm
58.000 /M dài
Kích thước: 9x 121.6x 3000mm
58.000 /M dài
Kích thước: 10x 159x 3000mm
61.000 /M dài
Kích thước: 10x 159x 3000mm
61.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh Lam Timberman TBM01P 40×60

Kích thước: 40x 60x 3000mm
80.000 /M dài
Kích thước: 15x 210x 3000mm
82.000 /M dài
Kích thước: 15x 210x 3000mm
82.000 /M dài
Kích thước: 25x 159x 3000mm
84.000 /M dài
Kích thước: 25x 159x 3000mm
84.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh Lam Timberman TBM01P 40×80

Kích thước: 40x 80x 3000mm
90.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh hộp Timberman TBM01P2 40×90

Kích thước: 40x 90x 3000mm
100.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh Lam Timberman TBM01P 40×100

Kích thước: 40x 100x 3000mm
100.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh Lam xoay Timberman TBM01P

Kích thước: 19x 90x 3000mm
100.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh hộp Timberman TBM01P1 40×90

Kích thước: 40x 90x 3000mm
100.000 /M dài
Kích thước: 11.8x 200.5x 3000mm
104.000 /M dài
Kích thước: 11.8x 200.5x 3000mm
104.000 /M dài
Kích thước: 30x 206x 3000mm
122.000 /M dài
Kích thước: 30x 206x 3000mm
122.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh hộp Timberman TBM01P1 50×100

Kích thước: 50x 100x 3000mm
136.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh hộp Timberman TBM01P2 50×100

Kích thước: 50x 100x 3000mm
136.000 /M dài

Ốp tường trong nhà

Thanh hộp Timberman TBM01P2 50×150

Kích thước: 50x 150x 3000mm
208.000 /M dài
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.8x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm
Kích thước: 2.7x 2440x 1220mm
295.000 /Tấm

Tấm ốp trần tường

Tấm lát sàn chịu nước D02

Kích thước: 12x 100x 1000mm
410.000 /m2

Tấm ốp trần tường

Tấm lát sàn chịu nước D04

Kích thước: 12x 150x 1000mm
410.000 /m2

Tấm ốp trần tường

Tấm lát sàn chịu nước D09

Kích thước: 12x 150x 1000mm
410.000 /m2
Bắt đầu chat
1
Close chat
Chào Bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm Hệ thống trung tâm Bán hàng tại kho JANHOME. Bạn cần trợ giúp:)?

Bắt đầu chat