SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
5 (100%) 3 votes

SÀN PHẨM THANH LÝ

170.000 /m2
Kích thước: 808 x 130 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 12 mm
145.000 /m2
Kích thước: 802 x 112 x 12 mm
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 127 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 127 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý cốt xanh JA51

20.000 /M dài
Kích thước: 2440 x 75 x 15 mm

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý cốt xanh JA04

20.000 /M dài
Kích thước: 2440 x 90 x 15 mm

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý cốt xanh JA62

20.000 /M dài
Kích thước: 2440 x 90 x 15 mm

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý cốt xanh JA61

20.000 /M dài
Kích thước: 2440 x 90 x 15 mm

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý HDF đỏ

20.000 /M dài
Kích thước: 2440 x 80 x 15 mm
Khuyến mãi!

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý JA153

45.000  25.000 /M dài
Kích thước: 2700 x 95 x 15 mm
Khuyến mãi!

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý JA152

30.000  18.000 /M dài
Kích thước: 2700 x 75 x 15 mm
Khuyến mãi!

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý JA151

20.000  15.000 /M dài
Kích thước: 2700 x 50 x 15 mm
Hết hàng

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý JA754

19.000 
Kích thước: 2440 x 75 x 15 mm
Hết hàng

Phào nẹp thanh lý

Phào thanh lý JA752

19.000 
Kích thước: 2440 x 75 x 15 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
Hết hàng
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 113 x 12 mm
185.000 /m2
Kích thước: 1215 x 127 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
Hết hàng
110.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
195.000 /m2
Kích thước: 1210 x 128 x 12 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
165.000 /m2
Kích thước: 1210 x 198 x 8 mm
Khuyến mãi!

Sàn Gỗ DongWha

Sàn gỗ Dongwha R01E

410.000  350.000 /m2
Kích thước: 1200 x 120 x 12 mm
Khuyến mãi!

Sàn Gỗ DongWha

Sàn gỗ Dongwha R027

410.000  350.000 /m2
Kích thước: 1200 x 120 x 12 mm
395.000 /m2
Kích thước: 1375 x 188 x 12 mm
395.000 /m2
Kích thước: 1375 x 188 x 12 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Tấm nhựa ốp tường giả gỗ XM032 KT 2800x600mm

255.000 /m2
Kích thước: 2800 x 600 x 10 mm
Đánh giá 3.00 trên 5
190.000 /m2
Kích thước: 3000 x 195 x 10 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Ốp tường trần BPC QZ044

206.000 /m2
Kích thước: 3000 x 300 x 10 mm
206.000 /m2
Kích thước: 3000 x 300 x 10 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Tấm ốp BPC QZ019

206.000 /m2
Kích thước: 3000 x 300 x 10 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Tấm ốp BPC QZ003

680.000 /m2
Kích thước: 3000 x 300 x 10 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Tấm ốp BPC QZ041

680.000 /m2
Kích thước: 3000 x 600 x 10 mm
255.000 /m2
Kích thước: 3000 x 600 x 10 mm
190.000 /m2
Kích thước: 3000 x 195 x 10 mm

Tấm ốp BPC - Bamboo Plastic Composite

Tấm ốp tường trần chống ẩm mốc XM020

255.000 /m2
Kích thước: 3000 x 600 x 10 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
Khuyến mãi!
850.000  550.000 /cuộn
Kích thước: 15600 x 1060 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm
520.000 /m2
Kích thước: 1285 x 192 x 12 mm
520.000 /m2
Kích thước: 1285 x 192 x 12 mm
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 8mm

Sàn gỗ Ecofloor 0222-2

Đánh giá 5.00 trên 5
128.000 /m2
Kích thước: 1219 x 199 x 8 mm

Sàn gỗ Ecofloor 8mm

Sàn gỗ Ecofloor 6203-1

128.000 /m2
Kích thước: 1219 x 199 x 8 mm
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 8mm

Sàn gỗ Ecofloor 0272-23

128.000 /m2
Kích thước: 1219 x 199 x 8 mm
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 8mm

Sàn gỗ Ecofloor 2220-31

128.000 /m2
Kích thước: 1219 x 199 x 8 mm
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 8mm

Sàn gỗ Ecofloor 0240-6

128.000 /m2
Kích thước: 1219 x 199 x 8 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 6383-7-12mm

Đánh giá 5.00 trên 5
158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 6388-26-12mm

158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 6433-1-12mm

158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
Khuyến mãi!

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 6386-8-12mm

158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 0241-139-12mm

158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
Khuyến mãi!
Hết hàng

Sàn gỗ Ecofloor 12mm

Sàn gỗ Ecofloor 6311-5-12mm

158.000  145.000 /m2
Kích thước: 810 x 150 x 12 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm
245.000 /m2
Kích thước: 1218 x 197 x 12 mm

Sàn gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên

Sàn Gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên 30106 – 12mm

Đánh giá 5.00 trên 5
245.000 /m2
Kích thước: 1219 x 198 x 12 mm

Sàn gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên

Sàn Gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên 30105 – 12mm

245.000 /m2
Kích thước: 1219 x 198 x 12 mm

Sàn gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên

Sàn Gỗ ECOFLOOR vân tự nhiên 30102 – 12mm

245.000 /m2
Kích thước: 1219 x 198 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1232

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1230

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1228

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1226

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1224

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1222

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H1221

195.000 /m2
Kích thước: 810 x 105 x 12 mm

Sàn gỗ Harotex

Sàn gỗ Harotex H8117

135.000 /m2
Kích thước: 1215 x 195 x 8 mm
Khuyến mãi!

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O127

Đánh giá 5.00 trên 5
295.000  250.000 /m2
Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN AC21

295.000 /m2
Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm

Sàn gỗ Woodman 12mm bản to

Sàn gỗ WOODMAN O121 12mm bản to

395.000 /m2
Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm

Sàn gỗ Woodman 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ WOODMAN W12 12mm bản nhỏ

470.000 /m2
Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm
450.000 /m2
Kích thước: 604 x 94 x 12 mm
450.000 /m2
Kích thước: 604 x 94 x 12 mm
450.000 /m2
Kích thước: 604 x 94 x 12 mm
450.000 /m2
Kích thước: 604 x 94 x 12 mm

Sàn gỗ cốt xanh Janhome chịu nước

Sàn gỗ JanHome siêu chịu nước – JHG1201

325.000 /m2
Kích thước: 1221 x 114 x 12 mm

Sàn gỗ cốt xanh Janhome chịu nước

Sàn gỗ JanHome siêu chịu nước – JHG1202

325.000 /m2
Kích thước: 1221 x 114 x 12 mm

Sàn gỗ cốt xanh Janhome chịu nước

Sàn gỗ JanHome siêu chịu nước – JHG1207

325.000 /m2
Kích thước: 1221 x 114 x 12 mm

Sàn gỗ cốt xanh Janhome chịu nước

Sàn gỗ JanHome siêu chịu nước – JHG1208

325.000 /m2
Kích thước: 1221 x 114 x 12 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản to V2 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 24-MV2

360.000 /m2
Kích thước: 1288 x 195 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 40-M

Đánh giá 5.00 trên 5
350.000 /m2
Kích thước: 1286 x 194 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 08-SV4

360.000 /m2
Kích thước: 1380 x 160 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản to V2 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 45-MV2

Đánh giá 5.00 trên 5
360.000 /m2
Kích thước: 1288 x 195 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 09-SV4

380.000 /m2
Kích thước: 1380 x 160 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO LA048-SV4

380.000 /m2
Kích thước: 1380 x 160 x 8 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO 24-XLV4

Đánh giá 5.00 trên 5
480.000 /m2
Kích thước: 1845 x 195 x 10 mm

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO LA043-XLV4

Đánh giá 5.00 trên 5
480.000 /m2
Kích thước: 1845 x 195 x 10 mm
Khuyến mãi!

Sàn Gỗ DongWha

Sàn gỗ Dongwha R01E

410.000  350.000 /m2
Kích thước: 1200 x 120 x 12 mm
Khuyến mãi!

Sàn Gỗ DongWha

Sàn gỗ Dongwha R027

410.000  350.000 /m2
Kích thước: 1200 x 120 x 12 mm

Sàn nhựa dongwha hàn quốc khuyến mại

Sàn nhựa dán keo Dongwha NW1513

175.000 /m2
Kích thước: 935 x 187 x 3 mm

Sàn nhựa dongwha hàn quốc khuyến mại

Sàn nhựa dán keo Dongwha WS1524

175.000 /m2
Kích thước: 470 x 470 x 3 mm