SÀN GỖ

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 46-SV4

Kích thước: 8x 160x 1380mm
335.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản vừa V4 - 8mm

Sàn gỗ WINEO 43-SV4

Kích thước: 8x 160x 1380mm
335.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 33-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 29-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản to 8mm

Sàn gỗ WINEO 28-M

Kích thước: 8x 194x 1286mm
305.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO 66-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
435.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO 45-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
Đánh giá 5.00 trên 5
435.000 /m2

Sàn gỗ WINEO 500 bản dài V4 - 10mm

Sàn gỗ WINEO LA063-XLV4

Kích thước: 10x 195x 1845mm
Đánh giá 5.00 trên 5
435.000 /m2

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI W12 – 12mm bản nhỏ

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 8mm Ac4

Sàn gỗ JANMI P13

Kích thước: 8x 193x 1283mm
290.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI O39 – 12mm

Kích thước: 8x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI W14 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI T11 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ JANMI AC21 – 12mm

Kích thước: 12x 193x 1283mm
395.000 /m2

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI P13 – 12mm

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

Sàn gỗ janmi 12mm bản nhỏ

Sàn gỗ JANMI O116 – 12mm

Kích thước: 12x 115x 1283mm
465.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN W14

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN W25

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2
Khuyến mãi!

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN P13

Kích thước: 8x 193x 1283mm
260.000  250.000 /m2
Khuyến mãi!

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O127

Kích thước: 8x 193x 1283mm
Đánh giá 5.00 trên 5
285.000  250.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O119

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O39

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN O121

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ woodman 8mm

Sàn gỗ WOODMAN T18

Kích thước: 8x 193x 1283mm
285.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL403

Kích thước: 12x 123x 802mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL612

Kích thước: 12x 123x 802mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL601

Kích thước: 12x 123x 802mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL666

Kích thước: 12x 121x 800mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL662

Kích thước: 12x 121x 800mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL661

Kích thước: 12x 121x 800mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FLO208

Kích thước: 12x 123x 802mm
195.000 /m2

Sàn gỗ Florton

Sàn gỗ Florton FL305

Kích thước: 12x 130x 808mm
195.000 /m2
Kích thước: 8x 198x 1210mm
220.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 195x 1210mm
268.000 /m2
Kích thước: 12x 198x 1210mm
268.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen O102

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2

Sàn gỗ ThaiGreen

Sàn gỗ ThaiGreen M103

Kích thước: 8x 195x 1210mm
205.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2
Kích thước: 12x 128x 1210mm
278.000 /m2

VẬT LIỆU NỘI THẤT

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1742-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1740-3

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1740-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1739-2

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1737-2

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1736-2

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1736-1

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

Giấy dán tường Darae

Giấy dán tường Darae 1735-2

Kích thước: x 1060x 15600mm
900.000 

SÀN GỖ NGOÀI TRỜI

Kích thước: 23x 140x 2200mm
130.000 /M dài
Kích thước: 25x 140x 2200mm
98.000 /M dài
Kích thước: 25x 140x 2200mm
98.000 /M dài
Kích thước: 25x 140x 2200mm
98.000 /M dài
Kích thước: 25x 140x 2200mm
86.000 /M dài

Sàn gỗ TimberMan

Cột trụ Timberman TM90K90

Kích thước: 90x 90x 2200mm
200.000 /M dài

Sàn gỗ TimberMan

Cột trụ Timberman TM120K120

Kích thước: 120x 120x 2200mm
265.000 /M dài
Kích thước: 15x 15x 35mm
1.200 /Cái

TRANG TRÍ BAN CÔNG

Kích thước: 1100x 1500x mm
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.700.000 
Kích thước: 1100x 1500x mm
1.800.000 

BÀN GHẾ – THÙNG RÁC NGOÀI TRỜI

Bàn ghế ngoài trời

Ghế băng tựa lưng hoa văn TBG01

Kích thước: 430x 780x 1200mm
4.600.000 /Bộ
Kích thước: 430x 780x 1500mm
5.500.000 /Bộ
Kích thước: 400x 430x 1500mm
5.500.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Bàn ghế ngoài trời vuông TB06

Kích thước: x x mm
2.500.000 /Bộ
Kích thước: 430x 780x 1500mm
4.400.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Bàn ghế ngoài trời vuông TB05

Kích thước: x x mm
2.500.000 /Bộ

Bàn ghế ngoài trời

Ghế gỗ ngoài trời GH06

Kích thước: x x mm
Kích thước: x x mm