Hướng dẫn lắp đặt

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 4: Hướng dẫn xuất ra bản vẽ 2D
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 4: Hướng dẫn xuất ra bản vẽ 2D

Hướng dẫn xuất ra bản vẽ 2D

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 3:  Hướng dẫn thiết kế bể bơi
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 3: Hướng dẫn thiết kế bể bơi

Nội dung: Bài viết dưới đây là ví dụ hướng dẫn thiết kế bể bơi cho ngôi nhà có kích thước 16000x1000x5500, kích thước bể bơi là 10000x7000x1900 , quý khách có thể chỉnh sửa kích thước bể bơi phù hợp với thiết kế của mình

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 2: Hướng dẫn thiết kế căn hộ tầng lửng
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 2: Hướng dẫn thiết kế căn hộ tầng lửng

Yêu cầu:

  • Đã vào giao diện thiết kế trần
  • Đã có sẵn cầu thang trong giao diện thiết kế (Hướng dẫn tạo cầu thang thẳng)
JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 1: Hướng dẫn đục tường
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Khác - Bài 1: Hướng dẫn đục tường

Hướng dẫn thiết kế khoét vách tường với căn phòng kích thước 6000x6000x2800, quý khách có thể chỉnh sửa kích thước phù hợp với kích thước thiết kế của mình

JanCo Design – Ứng dụng - Cầu thang - Bài 4: Hướng dẫn thiết kế cầu thang chuyển góc
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Cầu thang - Bài 4: Hướng dẫn thiết kế cầu thang chuyển góc

Nội dung: Bài viết dưới đây là ví dụ hướng dẫn thiết kế cầu thang thằng cho căn phòng kích thước 5000×4000 cao 2800, quý khách có thể chỉnh sửa kích thước cầu thang phù hợp với kích thước thiết kế phòng của mình

JanCo Design – Ứng dụng - Cầu thang - Bài 1: Hướng dẫn thiết kế cầu thang thẳng
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Ứng dụng - Cầu thang - Bài 1: Hướng dẫn thiết kế cầu thang thẳng

Nội dung: Bài viết dưới đây là ví dụ hướng dẫn thiết kế cầu thang thẳng cho căn phòng kích thước 6000×5000 cao 2800, quý khách có thể chỉnh sửa kích thước cầu thang phù hợp với kích thước thiết kế phòng của mình.

JanCo Design – Trần giật cấp phức tạp - bài 5: Hướng dẫn thiết kế trần xiên kim tự tháp
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Trần giật cấp phức tạp - bài 5: Hướng dẫn thiết kế trần xiên kim tự tháp

Yêu cầu: Đã mở giao diện thiết kế cấu trần: Hướng dẫn đi đến giao diện thiết kế trần/tường

Các bước thực hiện:...

JanCo Design – Trần giật cấp phức tạp - bài 4: Hướng dẫn thiết kế trần khu vực lối đi
28/01/2021 - 14:17

JanCo Design – Trần giật cấp phức tạp - bài 4: Hướng dẫn thiết kế trần khu vực lối đi

Bài viết dưới đây là ví dụ hướng dẫn thiết kế trần khu lối đi kích thước 2000×4000, quý khách có thể chỉnh sửa kích thước trần phù hợp với thiết kế của mình.